etc./아이템2019. 8. 9. 14:56

 

 

심플디자인 3색 LED 전환 

 

가격 : 3만9천 . 

구입처 : https://coupa.ng/bifgmq

 

노브랜드 노브랜딩 완전무선 충전식 3컬러 무선 LED마스크 LJ160

COUPANG

www.coupang.com

 

가격 : 8만9천.

구입처 : https://coupa.ng/bifgTw

 

엘르 투명 무선 LED 더마 마스크

COUPANG

www.coupang.com

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

가격 : 3만 9천

 

구입처 : https://coupa.ng/bifgvU

 

LED 마스크 7파장 컬러 얼굴 피부 목 관리

COUPANG

www.coupang.com

 

 

 

 

 

 

 

 


첫등록 :  2019년 8월 9일 

최종수정 : 

 

본 글 단축주소 : https://igotit.tistory.com/2272

 


 

 

 

 

Posted by 리치굿맨

댓글을 달아 주세요